angielski korporacyjny

Bambury School prowadzi szkolenia językowe i kursy dla biznesu, instytucji naukowych i jednostek samorządu.

Do naszych klientów zaliczają się największe przedsiębiorstwa regionu. Od roku 2016 prowadzimy wysoko wyspecjalizowane kursy w Warszawie. Wśród naszych klientów znaleźli się członkowie kadry zarządzającej międzynarodowego konglomeratu medialnego i przedstawiciele polskiego sektora bankowego w Europejskim Banku Centralnym.

Dotychczas przygotowywaliśmy szkolenia językowe m.in. w takich branżach jak… 

rozwiń
  • FMCG (dla menadżerów szczebla krajowego w międzynarodowej sieci fast-food)
  • ubezpieczenia (reasekuracja, rynek europejski)
  • energetyka wiatrowa (duży inwestor zagraniczny)
  • informatyka – bazy danych
  • informatyka – aplikacje mobilne (w tym analizy porównawcze szeregu rynków, strategie sprzedaży, szkolenia działu sprzedaży)
  • nieruchomości (ze szczególnym uwzględnieniem rentowności i modeli biznesowych galerii handlowych w dużych aglomeracjach)
  • ogólnopolski rynek prasy (szczególnie dystrybucja i analiza kwantytatywna sprzedaży)
  • media w internecie: strategie sprzedaży treści video (dla dyrektorów jednego z największych portali w Polsce)
  • bankowość i polityka monetarna (w tym przygotowania do wystąpień publicznych)


Kursy dla klientów instytucjonalnych są przygotowywane indywidualnie. W ogólnym założeniu strategia nauczania opiera się o trzy podstawowe punkty:

GMAT to najważniejszy na świecie system oceny umiejętności językowych i analitycznych dla kandydatów na MBA. Świetny wynik GMAT jest kluczowy przy aplikacjach do Columbia Business School, Chicago Booth, London Business School czy IESE. GMAT kładzie nacisk na praktyczne umiejętności analizy, wnioskowania i klarownej komunikacji w zespole. Czyli używania języka w pracy.
GMAT Verbal to naszym zdaniem najlepszy punkt odniesienia dla kursów angielskiego we wszyskich kontekstach profesjonalnych. 
Branżowe materiały opracowywane indywidualnie dla naszych klientów.
Przygotowujemy kurs pod kątem specyfiki Twojej branży. Wiele zajęć prowadzimy na zasadzie case-study, tj. analizie konkretnych problemów biznesowych i decyzyjnych.
Sesje wymagają bardzo dużego zaangażowania uczestników i prowadzących. Case-study należy do kanonu edukacji biznesowej, jest sztandarową metodą Harvard Business School.
Nasze zasoby i doświadczenie.
Bambury pracuje w oparciu o 26 lat doświadczenia w nauczaniu języków i olbrzymią bazę materiałów dydaktycznych. Przygotowanie branżowe jest ważne, ale podstawą skutecznego kursu językowego pozostaje praca nad praktyczną umiejętnością porozumiewania się – ciągłym poszerzaniem horyzontu komunikacji i wracaniem do (często zaniedbywanych w kursach business English) podstaw. Dbamy o profesjonalny kontekst, ale przede wszystkim o indywidualne, praktyczne umiejętności komunikacyjne poszczególnych kursantów.
Jak to działa?
Po sondującym spotkaniu i ewentualnych testach kwalifikacyjnych nasz zespół przygotowuje ramowy program zajęć i opracowuje materiały źródłowe dla Twojej branży i profilu działalności. Wszystko to robimy całkowicie za darmo.
Pierwsze zajęcia do niczego nie zobowiązują.
Spotkanie trwa ok. 60 minut. Możesz się przekonać, jak wygląda nasz model pracy. Wspólnie dyskutujemy zarysowany program – jesteśmy zawsze otwarci na sugestie!

Jeśli zajęcia i program spełniają Twoja oczekiwania, układamy harmonogram spotkań.
Z reguły planujemy i umawiamy się z góry na bloki trwające od 8 do 16 tygodni. Z większością klientów spotykamy się raz albo dwa razy w tygodniu.

 


program szkoleń specjalistycznych prowadzi
Aleksander Adamski
aleksander@bambury.pl