grafik

grupadzień Igodzinasala dzień IIgodzinasala
A2poniedziałek17:40C  środa17:30
ABwtorek17:30C czwartek 15:45
B1wtorek17:30G czwartek 17:30 
B2poniedziałek17:30E czwartek17:30
C1środa17:30E –   
A2Tponiedziałek15:55G czwartek 15:45
ABT1poniedziałek17:30G czwartek 17:30 
ABT2poniedziałek15:55C środa 15:55 
B1Tponiedziałek16:00E wtorek 16:00
B2T1poniedziałek17:30D środa 15:55
B2T2poniedziałek17:30B wtorek 16:00
BE1piątek16:00B  –  
RPGwtorek17:30D  czwartek15:45 
J3Awtorek15:30A  czwartek16:45 
J3Bśroda15:30A piątek 17:00 
J4Aponiedziałek15:30A środa 16:45
J4Bponiedziałek16:45A wtorek 15:30
J5Aśroda16:40A czwartek 15:30 
J5Bśroda15:30B piątek 15:30
PLA1wtorek10:00B piątek10:00B
PLA2wtorek12:00B piątek12:00B
H0poniedziałek17:20F czwartek 16:50 
H1poniedziałek16:00F środa17:30F
W0wtorek17:40