Witamy na stronach Bambury School

Od 1 lipca sekretariat nieczynny.

Prosimy o kontakt mailowy:

info@bambury.pl

We wrześniu wracamy do standardowych dni i godzin.

 

Zachęcamy do zapisania się na kurs języka francuskiego, w zeszłym roku szkolnym uczyło się go u nas 16 osób. Wiemy, że kilka z nich, po rocznym kursie całkiem nieźle daje sobie radę we Francji.  Niemiecki oraz hiszpański pozostają nieco mniej popularne, mamy nadzieję, jednak,  że w tym roku szkolnym frekwencja dopisze. Pozostaje nam także przypomnieć o włoskim i rosyjskim, na które moda jeszcze całkiem nie zanikła.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów wprowadziliśmy kilka nowości, mamy nadzieję, że będą cieszyć się powodzeniem:

- dwa razy w miesiącu Katy Bentall, angielska artystka mieszkająca w Kazimierzu i Warszawie, prowadzi "Katy's art soiree" czyli niezobowiązujące, luźne pogawędki o sztuce i nie tylko, oczywiście po angielsku. Lista tematów oraz terminy – w sekretariacie szkoły.

- Kris Malkin, raz w miesiącu, prowadzi dyskuse na różne tematy.

- dostęp do "The Economist", co tydzień nowe wydanie

- udział tekstów oryginalnych w czasie zajęć; niektóre propozycje: baśnie Andersena oraz mity greckie Graves'a po angielsku


Dwie książki naszego lektora/autora Krisa Malkina są już dostępne na amazon.com :

 


  

 

 


 

 

  

 

 


Gratulujemy zwycięzcom konkursu języka angielskiego zorganizowanego przez puławskie Centrum Kształtowania Kariery w ramch programu "Talent moja przyszłość". Jednocześnie z przyjemnością zauważamy, że pierwsze miejsce w kategorii gimnazjów jak i w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobyły osoby, które uczęszczały (Wojtek Próchniak) lub uczęszczają na zajęcia w Bambury School (Klaudia Jędrych).


 

 Realizowane projekty:

obecnie nie realizujemy żadnego; informacja o ewentualnym przyznaniu dotacji znajdzie się natychmiast na naszej stronie

 

                                                      

  The Bambury School zakończyło realizację projektu „Angielski YES konieczny! Profesjonalne szkolenia z języka angielskiego w Puławach i Opolu Lubelskim”, którego cel główny dotyczył podniesienia kwalifikacji pracowników zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa lubelskiego poprzez doskonalenie znajomości języka angielskiego. Realizacji celu głównego służyły następujące cele szczegółowe:

- wzrost znajomości j. angielskiego i kultury anglosaskiej (znajomość mentalności, potrzeb, oczekiwań);

- wzrost świadomości posiadanych kwalifikacji zawodowych i konieczności ich dalszego rozwoju w celu podnoszenia własnej atrakcyjności na rynku pracy;

- upowszechnianie szkoleń jako narzędzia podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe.

 

W ramach projektu zrealizowano 14 kursów języka angielskiego, na których  112 osób podniosło swoje kwalifikacje w zakresie języka angielskiego.

 

Osiągnięto wszystkie założone rezultaty twarde, tzn.:

 

1. 112 osób pracujących rozpoczęło udział w projekcie

2. 112 uczestników podniosło swoje kwalifikacje językowe

3. 95% osób ukończyło kurs i uzyskało certyfikat Bambury School

4. 40 osób przystąpiło  do egzamin London (Pearson) Tests of English poziom A1,A2 lub B1

5. 90% zdających egzamin uzyskało dyplom London (Pearson)Tests of English poziom A1,A2 lub B1

6. wdrożono system komputerowy do obsługi kursów z elementami e-learningu.

 

Poza tym projekt pomógł uczestnikom przełamać barierę komunikacyjną w mówieniu, pozyskać wiedzę z zakresu kultury anglosaskiej, podnieść świadomość posiadanych kwalifikacji zawodowych i zwiększyć motywację do podjęcia aktywnych działań w celu dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Realizacja projektu przyczyniła się również do upowszechnienia szkoleń jako skutecznego narzędzia podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Ponadto 40 najlepszych uczestników zdało międzynarodowy egzamin Pearson Tests of English i uzyskało międzynarodowe certyfikaty oraz wdrożono system komputerowy do obsługi kursów z elementami e-learningu.

Ostatecznym beneficjentom projektu zapewniono bardzo dobre warunki kształcenia - dostęp do kompleksowo wyposażonych sal oraz wszystkich potrzebnych materiałów dydaktycznych. O trafności i użyteczności podjętych działań w ramach projektu świadczą bardzo dobre opinie uczestników dotyczące zgodności tematyki szkoleń z ich potrzebami, jak też wysoka ocena umiejętności nabytych dzięki udziałowi w projekcie.

Uczestnicy projektu wysoko oceniali profesjonalizm przygotowania zajęć, wysokie kwalifikacje kadry  dydaktycznej  i bardzo miłą atmosferę zajęć.

 

 

 

 

 


 

 

Copyright 2006-2009 © Bambury School
24-100 Puławy, ul. Lubelska 2b
tel./fax (081) 888 -02-82